El contingut d’aquest web es de caràcter general i la seva finalitat es exclusivament informativa dels nostres productes i serveis, i de la nostre activitat empresarial.

Informem que les dades facilitades a través d’aquesta web seran tractades amb total confidencialitat i s’incorporaran a un fitxer del sistema del qual es responsable FERRETERIA INDUSTRIAL BORRULL, S.L. en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre sobre la protecció de dades, per tal de gestionar i tractar les dades personals facilitades, així com poder mantenir l’usuari informat mitjançant correu electrònic o equivalent, informació, ofertes, promocions o comunicacions comercials en general.
Aquesta autorització es voluntària i l’usuari en els termes establerts en la normativa sobre la protecció de dades i revocar l’autorització concebuda per el tractament o la cessió de les dades personals.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificar i cancel•lar les dades comunicant per escrit amb indicació de les seves dades a FERRETERIA INDUSTRIAL BORRULL, S.L. Ctra C-35 Km 56,7, 08470 Sant Celoni.

Ferreteria Industrial Borrull, S.L.
NIF: B-64723943
Ctra. C-35 Km, 56,7
08470 Sant Celoni
Inscrita en el registre mercantil de Barcelona, Foli 0211, Tomo 40102, Full 360223, Inscripció 1a.