Compromís Social

Fundació Acció Baix Montseny

Ferreteria Borrull col·labora i recolza la Fundació Acció Baix Montseny, una entitat sense afany de lucre que afavoreix la millora de la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció sociolaboral de persones amb disminució. Per a més informació, visita el seu web www.fundaciobaixmontseny.cat

Medi Ambient

Ferreteria Borrull és una empresa compromesa amb la protecció medioambiental i procura reduir-ne l’impacte sota la premisa de les 3R (Reduïr , Reutilitzar i Reciclar). És especialment important quan es tracta de materials tòxics com poden ser les piles usades, tubs fluorescents, bombetes de baix consum, LEDs…